Som una entitat privada de base associativa i naturalesa no lucrativa, amb l’organització i govern següents: