Grup de treball que ajuda la nostra Junta Directiva a definir la política de comunicació de la nostra Entitat. El componen els autors i editors següents: