Entre els serveis, beneficis i avantatges que comporta actualment ser client de CEDRO, destaquen els següents.