Som el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), l’associació sense ànim de lucre d’autors i editors de llibres, revistes, diaris i partitures, editats en qualsevol mitjà i suport.