La gestió i protecció de la propietat intel·lectual es duu a terme d'acord amb la normativa nacional, europea i internacional.