Si està interessat a associar-se a CEDRO, pot:

 • Registrar les seves dades a la seu digital AsoCEDRO (excepte hereus).
 • Trucar al telèfon al 91 310 10 33 / 93 272 04 45 o enviar un correu electrònic a asociate@cedro.org.
 • Enviar-nos, per correu postal, la documentació següent:

Autors

  • Dos exemplars del contracte de gestió, emplenats i signats. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (.pdf). 
  • La declaració de les seves obres, emplenada i signada. Aquí es pot descarregar l’imprès de declaració si és escriptor o traductor, o aquí si és periodista o col•laborador en publicacions periòdiques (.pdf). 
  •  Si és autor de partitures musicals, empleni i signi aquest imprès. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (.pdf).
  •  Fotocòpia del seu DNI, NIE o documentació oficial estrangera
  • Compte bancari on vol que li fem les transferències de drets econòmics. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (.pdf).


  Hereus

  • Dos exemplars del contracte de gestió, emplenats i signats. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (.pdf).
  • Declaració de les obres de l’autor del qual és hereu, emplenada i signada. Aquí es pot descarregar l’imprès de declaració (.pdf).
  • Fotocòpia:
   • Del testament o de la declaració d’hereus.
   • Del certificat de defunció.
   • Del DNI dels hereus, NIE o documentació oficial estrangera
  • Imprès per nomenar el representant legal davant CEDRO, en cas que n’hi hagi. Aquí es pot descarregar l’imprès (.pdf).
  • Compte bancari on vol que li fem les transferències de drets econòmics. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (.pdf).


  Si té dubtes, es pot posar en contacte amb el Departament de Serveis als Socis i Estratègia de CEDRO o amb la nostra Delegació a Catalunya si viu en aquesta comunitat autònoma.