Entre els drets, els serveis i els beneficis que actualment comporta l’adhesió a CEDRO destaquen els següents:


  • Pagament de les quantitats que li corresponen cada any pels seus drets. (+)
  • Disponibilitat d’un servei jurídic i de llicències per protegir i defensar de manera col•lectiva els seus drets. (+)
  •  Ajuts a la formació i a la promoció. (+)
  • Reemborsament de despeses per a l'adquisició d'audiòfons, material òptic, tractament dental, podològic i fisioteràpia de rehabilitació per a autors majors de 50 anys. (+)
  • Ajuts de subsistència(+)
  •  Accés a certs serveis de manera gratuïta o amb descomptes. (+)
  •  Informació actualitzada sobre CEDRO, sobre la legislació vigent i sobre notícies d’interès per al sector. (+)
  •