Gestionem col·lectivament la remuneració per als autors i editors per les còpies privades de les seves obres.