Aquests són alguns casos d’èxit d’organitzacions que comparteixen còpies d’obres protegides respectant els drets de propietat intel·lectual d’autors i editors.