Si està interessat a associar-se a CEDRO, pot:

 • Registrar les seves dades a la seu digital AsoCEDRO.
 • Trucar al telèfon 91 310 10 33 / 93 272 04 45 o enviar un correu electrònic a asociate@cedro.org.
 • Enviar-nos, per correu postal, la documentació: 

Editor - persona jurídica

 • Dos exemplars del contracte de gestió, emplenats i signats. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (.pdf).
 • Si edita llibres, la comunicació dels prefixos de números ISBN que utilitza o ha utilitzat l’editorial, i els llibres dels quals li corresponen drets d’autor, amb especificació de la raó d’aquesta titularitat (obra col•lectiva, en domini públic, etc.). Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (.pdf).
 •  Si edita premsa o publicacions periòdiques, un exemplar i una declaració de números publicats a l’any. Aquí es pot descarregar l’imprès de declaració (.pdf). 
 • Si edita partitures musicals, declaració de fons de música impresa. Aquí es pot descarregar l’imprès de declaració (.pdf). 
 • Fotocòpia :
  • De l’escriptura de constitució de la societat o l’última modificació d’aquest document.
  • De l’escriptura d’apoderament del signant del contracte d’adhesió a CEDRO. 
  • Del DNI/NIE del signant del contracte d'adhesió a CEDRO.
  • Del NIF de la societat.
 •  Declaració de les dades del compte bancari on vol que li fem les transferències de drets econòmics. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (.pdf).
 • Si té segell editorial, una fotocòpia del registre de marca.

Editor - persona física

 • Dos exemplars del contracte de gestió, emplenats i signats. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (pdf.).
 • Si edita llibres, la comunicació dels prefixos de números ISBN que fa servir o ha fet servir l’editor, i els llibres dels quals li corresponen drets d’autor, amb especificació de la raó d’aquesta titularitat (obra col•lectiva, en domini públic, etc.). Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (pdf.).
 • Si edita premsa o publicacions periòdiques, un exemplar i una declaració de números publicats a l’any. Aquí es pot descarregar l’imprès de declaració (.pdf).
 • Si edita partitures musicals, declaració de fons de música impresa. Aquí es pot descarregar l’imprès de declaració (.pdf).
 • Fotocòpia :
  • Del DNI/NIE del signant del contracte d'adhesió a CEDRO. 
  • De l’Impost d’Activitats Econòmiques (model 036 o 037).
 • Declaració de les dades del compte bancari on vol que li fem les transferències de drets econòmics. Aquí es pot descarregar l’imprès corresponent (pdf).
 • Si té segell editorial, una fotocòpia del registre de marca.

Si li cal informació addicional, es pot posar en contacte amb el Departament de Serveis als Socis i Estratègia de CEDRO o amb la nostra Delegació a Catalunya si viu en aquesta comunitat autònoma.