CEDRO

Alcalá, 26, 3.º (entrada Cedaceros, 1). 28014 Madrid. Tel.: 91 308 63 30. Fax: 91 308 63 27

Horari d'oficina:

De dilluns a dijous: de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas  

Divendres: de 8:30 a 14:30 horas

DELEGACIÓ DE CATALUNYA

Pau Claris, 94, 2.º A. 08010 Barcelona. Tel.: 93 272 04 45. Fax: 93 272 04 46

Horari d'oficina:

De dilluns a dijous: de 8:30 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas

Divendres: de 8:30 a 14:30 horas

Direcció General


Jorge Corrales

91 308 54 55

Gestió de socis i llicències

Pedro Sánchez

91 702 19 70Atenció al client
/
91 702 19 29Assistencial
       91 702 19 39           ServEIS a socis
Clients
AsSistencial
Servei socis

Comunicació i Relacions Institucionals

Carmen Cuartero

91 702 19 64 / 646 73 30 89

Jurídic

Javier Díaz de Olarte

91 702 02 25

Servieis Corporatius

Ángeles Díaz

 
91 702 05 26SISTEMES
/
91 702 19 66FINANCES
       91 308 18 99           RR.HH.
Sistemes
FinananCES
socis y clients
RR.HH.

Licències


93 272 04 45 / 91 702 19 70