CEDRO

Alcalá, 26, 3.º (entrada Cedaceros, 1). 28014 Madrid. Tel.: 91 308 63 30. Fax: 91 308 63 27

 

Horari d'oficina de setembre a juny:

De dilluns a dijous: de 8:30 a 14:00 i de 15:30 a 18:00 hores  

Divendres: de 8:30 a 14:30 hores

 

Horari d'oficina del 22 de juny al 3 de setembre:

De dilluns a dijous: de 8:00 a 15:00 hores

Divendres: de 8:00 a 14:30 hores

 

 

DELEGACIÓ DE CATALUNYA

Pau Claris, 94, 2.º A. 08010 Barcelona. Tel.: 93 272 04 45. Fax: 93 272 04 46

 

Horari d'oficina de setembre a juny:

De dilluns a dijous: de 8:30 a 14:00 i de 15:30 a 18:00 hores

Divendres: de 8:30 a 14:30 hores

 

Horari d'oficina del 22 de juny al 3 de setembre:

De dilluns a dijous: de 8:00 a 15:00 hores

Divendres: de 8:00 a 14:30 hores

 

 

Direcció General


Jorge Corrales

91 308 54 55

 

Socis

 

Pedro Sánchez

91 310 10 33Nous socis
/
91 702 19 29Assistencial
       91 702 19 39           socis
Socis
AsSistencial
Nous socis

Comunicació, Marketing i Relacions Institucionals

Carmen Cuartero

91 702 19 64 / 646 73 30 89

 

Jurídic

Javier Díaz de Olarte

91 702 02 25

 

Servieis Corporatius 

91 308 18 99
         

 

RR.HH.
C.V.
REPORTS
PRÉSTEC PÚBLIC

Licències

Antonio Cruz

93 272 04 45 / 91 702 19 70

 

Sistemes

Juan Antonio Hernández

91 702 05 26

 

Finances

Marcos Méndez

91 702 19 66