CEDRO et pot ajudar en la gestió de qualsevol tipus d’autorització o llicència per a l’ús de llibres, diaris, revistes i partitures musicals.