Gestionem col·lectivament la remuneració per als autors pel préstec de les seves obres en biblioteques i institucions semblants.