El nostre repertori està format per les obres (llibres, publicacions periòdiques, partitures musicals, etc.) dels autors i editors als quals representem. Està compost per: