El nostre repertori està format per les obres (llibres, publicacions periòdiques, partitures musicals, etc.) dels nostres autors i editors representats. Inclou:

  • Repertori de llicències (gestió col•lectiva voluntària): conjunt d’obres els titulars de les quals ens han manat la gestió dels seus drets. Això implica que podem concedir llicències per portar a terme certs usos dels continguts d’aquestes obres i perseguir de manera col•lectiva els casos de vulneració dels drets sobre aquestes. Pot consultar-lo aquí
  • Repertori de còpia privada (gestió col•lectiva obligatòria): és el conjunt d’obres, tan espanyoles com estrangeres, que estan dins del nostre àmbit de gestió i que són susceptibles de ser reproduïdes per a ús privat.
  • Repertori de còpies digitals en universitats (gestió col•lectiva obligatòria): és el conjunt d’obres que fa servir el professorat, l’alumnat i el públic que fa recerca.
  • Repertori de préstec (gestió col•lectiva obligatòria): és el conjunt d’obres, tan espanyoles com estrangeres, que estan dins del nostre àmbit de gestió i que es presten de manera pública.