Entre els drets, els serveis i els beneficis que actualment comporta l’adhesió a CEDRO destaquen els següents:


  • Percepció anual de quantitats generades per certes utilitzacions de les seves obres (fotocòpia, còpia digital, etc.) (+)
  • Disponibilitat d’un servei jurídic i de llicències per protegir i defensar de manera col•lectiva els seus drets (+)
  • Ajuts a la formació, promoció i assistència (+)
  • Accés a certs serveis de manera gratuïta o amb descomptes (+)
  • Informació actualitzada sobre CEDRO, sobre la legislació vigent i sobre notícies d’interès per al sector (+)