Entre les nostres funcions es troba la defensa dels interessos dels nostres socis en l’àmbit nacional i internacional, que es materialitza en una sèrie d’actuacions davant els tribunals de justícia i en la col•laboració i les relacions amb altres institucions, i en la lluita contra la pirateria digital.

D’acord amb els nostres estatuts i a l’empara de la Llei de propietat intel•lectual estem legitimats per actuar en tota classe de procediments judicials i administratius en defensa dels drets que gestionem. Aquest exercici es porta a terme per compte i en interès dels nostres membres.

També defensem els interessos dels nostres representats davant altres institucions, de caràcter nacional i internacional. Entre aquests es troben:

  • El Parlament Europeu, el Congrés dels Diputats i el Senat. 
  • Administració central, autonòmica i local.
  • Associacions representatives d’usuaris de drets d’autor (reprògrafs, universitats, centres educatius, empreses, professionals de la gestió de la informació, etc.).

Portem a terme aquesta funció de manera individual i de manera concertada amb altres associacions i institucions, com la Coalición de Creadores, Adepi, o en l’àmbit internacional, IFRRO.

A més, treballem per aconseguir un ús legal de les obres protegides per drets de propietat intel·lectual a internet, a través del Servei Antipirateria Digital (SAD), sistema que detecta i sol·licita la retirada o bloqueig d’accés a les novetats editorials mensuals dels socis de l’entitat. Aquesta eina treballa de manera automàtica i és gratuïta per als autors i editors membres de CEDRO. També posem a disposició dels socis un canal de denúncies perquè informin d’infraccions de drets de propietat intel·lectual de llibres, revistes, diaris i partitures a la xarxa.