Una de les funcions de CEDRO és impulsar accions formatives amb la finalitat de donar a conèixer els principis generals dels drets d’autor i implantar bones pràctiques en matèria de propietat intel·lectual en el conjunt de la societat.