Gestionem col·lectivament la remuneració per als autors i editors per determinades còpies que es duen a terme a les universitats.