Informació sobre quantitats pendents de liquidar per no haver estat possible identificar o localitzar els titulars de drets d’un seguit d’obres.