A CEDRO ens ocupem de dos tipus de gestió col·lectiva de drets: voluntària, per encàrrec dels nostres socis, i obligatòria, per mandat legal. A més, assumim altres funcions en benefici dels nostres socis i representats.