Repartim, entre els titulars corresponents (escriptors, traductors, hereus i editorials) les quantitats que recaptem pels diferents usos de les seves obres, com ara les fotocòpies, els escanejos o el fet de posar a disposició aquestes còpies digitals en intranets:

La distribució de les quantitats recaptades la portem a terme d’acord amb els reglaments que aprova l’Assemblea General d’Associats. Pot consultar-los aquí.

El repartiment consisteix bàsicament a assignar un valor econòmic a cada obra, en funció d’una sèrie de variables. La quantitat que en resulta es distribueix entre els seus corresponents titulars de drets.

Portem a terme els repartiments següents:

Repartiment de drets de gestió col•lectiva voluntària:

ConcepteTitularsDistribució
Licències generals Autors (escriptors/traductors) i editorials55 % autors i 4 5% editors
Licències de pagament per ús Autors (escriptors/traductors) i editorials55 % autors i 45 % editors
Recaptació procedent de l’estrangerAutors (escriptors/traductors) i editorials55 % autors i 45 % editors


Repartiment de drets de gestió col•lectiva obligatòria:

ConcepteTitularsDistribució
Compensació per còpia privada Autors (escriptors/traductors) i editorials55 % autors i 45 % editors
Remuneració per còpies digitals a les universitats Autors (escriptors/traductors) i editorials55 % autors i 45 % editors
Recaptació per préstecAutors (escriptors/traductors) 100 % per a autors