La propietat intel·lectual és el mecanisme legal amb què compten autors i editors per protegir les seves creacions.