No, som una entitat independent, amb personalitat jurídica. Les administracions competents podran fer les activitats d’inspecció i control que considerin convenients, tot demanant, quan calgui, la col•laboració d’altres entitats públiques o privades.