CEDRO té acords de col·laboració amb associacions d’usuaris amb l’objectiu de promoure la implantació de bones pràctiques en matèria de propietat intel·lectual en els seus sectors respectius.