La nostra Entitat està formada per 28.726 socis: 26.357 autors i 2.369 editorials. 

Entre els nostres autors hi ha escriptors i traductors de tot tipus d’obres (literàries, científiques, tècniques, educatives, d’informació, divulgació, etc.), així com periodistes i autors d’articles i altres treballs per a publicacions periòdiques. 

Les editorials sòcies cobreixen tots els gèneres i els temes, des dels llibres de ficció fins als manuals universitaris i els llibres de text, passant per l’assaig, l’obra cientificotècnica, els diccionaris i les enciclopèdies, etc. 

També representem les editorials de publicacions periòdiques (de revistes culturals i de revistes professionals i especialitzades) i les de partitures musicals, així com els editors de premsa

A més, representem els autors i els editors associats a les entitats homòlogues d’altres països amb les quals tenim signats convenis de representació recíproca.

Per mandat legal, per a la gestió col•lectiva del dret de compensació per còpia privada i del de remuneració per les còpies digitals a les universitats, també representem els autors i els editors que no són membres de l’entitat, així com els autors no socis per a la gestió col•lectiva del dret de préstec.