La nostra Entitat està formada per 30.691 socis: 28.196 autors i 2.495 editorials.