La nostra Entitat està formada per 29.340 socis: 26.931 autors i 2.409 editorials.