La nostra Entitat està formada per 34.373 socis: 31.620 autors i 2.753 editorials.