La nostra Entitat està formada per 32.925 socis: 30.298 autors i 2.627 editorials.