La nostra Entitat està formada per 32.083 socis: 29.489 autors i 2.594 editorials.