La nostra Entitat està formada per 29.569 socis: 27.145 autors i 2.424 editorials.