La nostra Entitat està formada per 30.002 socis: 27.548 autors i 2.454 editorials.