La nostra Entitat està formada per 33.905 socis: 31.167 autors i 2.738 editorials.