Duem a terme una important funció social, que inclou accions d’assistència, formació i promoció d’autors i editors.