Portem a terme una important funció social, que comprèn accions d’assistència, formació i promoció d’autors i editors. 

Hi destinem el 20% dels drets recaptats per còpia privada, d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual i, a més, el 20% de la recaptació per préstec a ajudes assistencials per a autors.

Una part d'aquesta funció, la que comprèn serveis i ajudes de caràcter assistencial en benefici del col·lectiu autoral, la desenvolupem directament. La resta d'activitats, les portem a terme en col·laboració amb associacions d'autors i editors. Actualment col·laborem amb les següents entitats:

Autors:

Editors:

 

Pot consultar en el reglament de la funció social de CEDRO les condicions per ser associació col·laboradora o per sol·licitar finançament per a un projecte que pot ser emmarcat en aquesta funció.