Grup de treball que ajuda la nostra Junta Directiva a fer efectiva la funció social que duu a terme la nostra Entitat. El componen els autors següents: