Grup de treball que ajuda la nostra Junta Directiva a analitzar els canvis necessaris en els Estatuts per adaptar-los a les novetats legislatives i de gestió. El componen els autors i editors següents: