Grup de treball que ajuda la nostra Junta Directiva a analitzar i adoptar decisions sobre la gestió col·lectiva dels drets derivats de la utilització de diaris. El componen els editors següents: