Grup de treball que ajuda la nostra Junta Directiva a analitzar i adoptar decisions sobre les regles de repartiment de les quantitats que la nostra Entitat recapta. El componen els autors i editors següents: