En aquesta secció s’hi pot trobar tota la informació relativa a la llicència de drets d’autor per a l’ensenyament no reglat de nivell bàsic.