En aquesta secció es pot trobar tota la informació relativa a la llicència de drets d’autor per a serveis de reprografia en línia: aquells en què l’activitat principal és la impressió de l’arxiu digital que el client puja al web del servei, o remet per un altre mitjà.