La Junta Directiva de CEDRO va decidir el 18 de maig de 2022 la creació d’un FONS EXTRAORDINARI per reforçar la funció social de l’Entitat envers els autors i editors socis.

Es podran beneficiar d’aquesta ajuda amb càrrec al Fons Extraordinari els autors i editors o editorials que siguin socis de CEDRO.

Per autors

Els escriptors, traductors i periodistes socis se’n beneficiaran directament a través de les ajudes de caràcter assistencial ja existents (adquisició de serveis i material sociosanitari i ajudes de necessitat urgent).

Per a editors

La concessió de les ajudes es gestionarà a través de les associacions d’editors o directament mitjançant CEDRO.

Les editorials pertanyents a algun gremi o associació d’editors gestionaran l’ajuda directament amb ells.
Les ajudes directes concedides per CEDRO es destinaran exclusivament a aquells editors o editorials, amb seu a Espanya, membres de l’Entitat, que no pertanyin a cap gremi o associació d’editors. En aquest cas, hauran de presentar la documentació següent:

Documentació per a ajudes directes:

1. lmprès d’Ajuda Fons Extraordinari emplenat.

2. Declaració responsable en què s’indiqui la no pertinença a cap gremi d’editors d’Espanya.

Informació i enviament de documentació:

Consulta telefònica: 91 702 19 29 / 93 445 04 02 
Enviament per correu electrònic: (asanz@cedro.org) o postal a les oficines de Madrid o Barcelona.