Comisió d'Ajudes Assistencials

 

Autors

M.ª Teresa Gómez-Mascaraque

Paloma Jiménez Arroyo

Carmen Ros

Rafael Soler

Josep Anton Soldevila