Grup de treball que ajuda la nostra Junta Directiva a analitzar i adoptar decisions sobre la política de gestió de les llicències de drets d’autor que autoritzen la utilització d’obres del nostre repertori. El componen els autors i editors següents: