Grup de treball que ajuda la nostra Junta Directiva a analitzar i adoptar decisions sobre la gestió col·lectiva dels drets derivats de la utilització de llibres cientificotècnics i acadèmics. El componen els autors i editors següents: