Grup de treball encarregat del control intern de la gestió encomanada als òrgans de govern i representació de l’Entitat. El componen els autors i editors següents: