Gestionem col·lectivament la remuneració per l’agregació de continguts.