Ajuts de subsistència


 • Prestació per als autors que es trobin en situació de malaltia, unida a la manca de recursos econòmics.
 • Beneficiaris: tots els autors, titulars directes de drets, que siguin socis de CEDRO abans de l’1 de gener de 2019.
 • Cobertures
  • Manca de recursos per pagar l’habitatge.
  • Manca de recursos per a tractaments mèdics no atesos per la sanitat pública.
  • Manca de recursos per a l’adquisició de material adaptat, en casos de discapacitat reconeguda.
  • Situació prolongada d’atur.
 • Requisits: