Ajuts de subsistència.


 • Prestació per als autors que passen dificultats econòmiques per raó d’una malaltia o perquè es troben en situació d’atur..
 • Beneficiaris: tots els autors, titulars directes de drets, que siguin socis de CEDRO abans de l’1 de gener de 2018.
 • Cobertures
  • Manca de recursos per pagar l’habitatge.
  • Manca de recursos per a tractaments mèdics no atesos per la sanitat pública.
  • Manca de recursos per a l’adquisició de material adaptat, en casos de discapacitat reconeguda.
  • Situació d’atur.
 • Requisits: