Ajut econòmic per a l’adquisició de serveis i material sociosanitari

 • Reemborsament parcial de despeses, que consisteix en el reintegrament del 50% d'una factura fins a arribar 200 € per soci a l'any, derivades de:
  • Material òptic: ulleres graduades y lents de contacte.
   Tots els materials òptics estan subjectes a un període de carència d'un any. Els socis que es van beneficiar l'any 2020 per aquest mateix concepte, no podran sol·licitar-lo aquest any.
   Serà necessari presentar la factura original, en la qual es detalli el material òptic adquirit. A més, la factura ha de ser nominal, amb data del 2021, amb el seu número, dades de l'empresa o especialista i el seu CIF.
  • Audiòfons: adquisiciò d'audiòfons (no hi estan inloses ni les reparacions ni les piles).
   Serà necessari presentar la factura original, en la qual es detalli el material adquirit. A més, la factura ha de ser nominal, amb data del 2021, amb el seu número, dades de l'empresa o especialista i el seu CIF.
   *Els justificants bancaris de finançament no són vàlids*
  • Tractaments dentals: tots els tractaments realitzats per un dentista o estomatòleg.
   Serà necessari presentar la factura original, en la qual es detalli el tractament realitzats. A més, la factura ha de ser nominal, amb data del 2021, amb el seu número, dades de l'empresa o especialista i el seu CIF.
   *Els justificants bancaris de finançament no són vàlids*
  • Tractaments podològics: tractaments realitzats per un podòleg.
   Serà necessari presentar la factura original, en la qual es detalli el tractament realitzats. A més, la factura ha de ser nominal, amb data del 2021, amb el seu número, dades de l'empresa o especialista i el seu CIF.
  • Tractament de fisioteràpia de rehabilitació: tractaments realitzats per especialistes en tècniques manuals.
   Serà necessari presentar la factura original, en la qual es detalli el tractament realitzats. A més, la factura ha de ser nominal, amb data del 2021, amb el seu número, dades de l'empresa o especialista i el seu CIF.
 • Beneficiaris: poden sol·licitar aquests ajuts els escriptors, traductors i periodistes (titulars directes de drets) majors de 50 anys, nascuts abans de l’1 de gener de 1971, i que siguin socis de CEDRO des d’abans de l’1 de gener de 2020.
 • Període de sol·licitud: des del moment de la seva publicació a la pàgina web de CEDRO, fins al segon divendres del mes de gener de 2022 (14/01/2022). Es desestimaran totes les sol·licituds rebudes després d’aquesta data, amb independència de la data d’enviament.
 • Imprès de sol·licitud: imprescindible adjuntar-lo amb la factura emplenat i signat, per la clàusula de protecció de dades. Es pot enviar per correu electrònic (funcionsocial@cedro.org) o per correu postal.

 

Ajuts de subsistència

 • Podran sol·licitar un ajut de necessitat urgent els autors que es trobin en situació de malaltia, unida a la carència de recursos econòmics.
 • Les peticions seran estudiades de manera individualitzada per la Comissió d’Ajudes Assistencials de CEDRO.  
 • Beneficiaris: tots els autors, titulars directes de drets, que siguin socis de CEDRO abans de l’1 de gener de 2020.
 • Cobertures: 
  • Carència de recursos per al pagament de l’habitatge.
  • Carència de recursos per a tractaments mèdics no atesos per la sanitat pública.
  • Carència de recursos per a l’adquisició de material adaptat quan es tingui reconeguda una discapacitat.
  • Situació prolongada d’atur. 
 • Requisits: presentar l'imprès de sol·licitud emplenat i signat, així com la documentació que se sol·liciti en cada cas que justifiqui la situació personal. Es pot enviar per correu electrònic (asanz@cedro.org) o postal.
 • Més informació: contactar amb la treballadora social de CEDRO, Ascensión Sanz: 
  C.e.: asanz@cedro.org
  Tel.: 91 702 19 29