Ajuts econòmics per a l’adquisició de serveis i material sociosanitari

 • Ajut econòmic durant 2020 per a l'adquisició d'audiòfons, material òptic, tractament dental, podològic i fisioteràpia de rehabilitació per a autors majors de 50 anysmitjançant el reintegrament del 50% de cada factura per aquests conceptes i fins a arribar a un màxim de 200 euros anuals. (Per a material òptic existeix un període de carència de un any, raó per la qual els socis que el 2019 es van beneficiar d’ajuts en aquest concepte enguany no podran sol·licitar-ne).
 • Beneficiaris: poden sol·licitar aquests ajuts els escriptors, traductors i periodistes (titulars directes de drets) majors de 50 anys, nascuts abans de l’1 de gener de 1970, i que siguin socis de CEDRO des d’abans de l’1 de gener de 2019.
 • Documentació: factura original, datada el 2020, en la qual es detalli el material òptic o auditiu adquirit o el tractament dental, podològic i fisiològic realitzat. A la factura, a més del número, hi hauran de constar les dades de l’empresa / l’especialista i el CIF. Es pot enviar per correu electrònic i, sempre que es consideri necessari, es podrà sol·licitar també el document original.
 • Període de sol·licitud: des del moment que es publiqui al web de CEDRO i fins a l’8 de gener de 2021 (data límit de la recepció de sol·licituds). Es desestimaran totes les sol·licituds rebudes després d’aquesta data, amb independència de la data d’enviament.
 • Imprès de sol·licitud d’ajuda emplenat i signat (pdf). Es pot enviar per correu electrònic (funcionsocial@cedro.org) o per correu postal.

 

  Ajuts de subsistència

  • Prestació per als autors que es trobin en situació de malaltia, unida a la manca de recursos econòmics.
  • Beneficiaris: tots els autors, titulars directes de drets, que siguin socis de CEDRO abans de l’1 de gener de 2019.
  • Cobertures
   • Manca de recursos per pagar l’habitatge.
   • Manca de recursos per a tractaments mèdics no atesos per la sanitat pública.
   • Manca de recursos per a l’adquisició de material adaptat, en casos de discapacitat reconeguda.
   • Situació prolongada d’atur.
  • Requisits: