CEDRO

Alcalá, 26, 3.º (entrada Cedaceros, 1). 28014 Madrid. Tel.: 91 308 63 30. Fax: 91 308 63 27

DELEGACIÓ DE CATALUNYA

Pau Claris, 94, 2.º A. 08010 Barcelona. Tel.: 93 272 04 45. Fax: 93 272 04 46.

Direcció General


Jorge Corrales

91 308 54 55

Gestió de socis i llicències

Pedro Sánchez

91 702 19 70Atenció al client
/
91 702 19 29Assistencial
91 702 19 39ServEIS a socis
Clients
AsSistencial
Servei socis

Comunicació i Relacions Institucionals

Carmen Cuartero

91 702 19 64 / 646 73 30 89

Jurídic

Javier Díaz de Olarte

91 702 02 25

Servieis Corporatius

Ángeles Díaz

91 702 05 26SistemEs
/
91 702 19 66FinAnCES
91 702 19 44Administració Socis y Clients
/
91 308 18 99RR.HH.
Sistemes
FinananCES
socis y clients
RR.HH.

Delegació de Catalunya

Patricia Riera Barsallo

93 272 04 45