1. Informació general

La titularitat sobre els noms de domini «cedro.es», «cedro.org», «cedro.net», «cedro.com.es», «cedro.nom.es» i «cedro.org.es» correspon al Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (d’ara endavant CEDRO), entitat de gestió col•lectiva de drets de propietat intel•lectual amb domicili al carrer Alcalá, 26, 3.º (entrada Cedaceros, 1),  28014 Madrid (telèfon +34 91 308 63 30, fax +34 91 308 63 27 i correu electrònic cedro@cedro.org).

CEDRO, el NIF de la qual és V-78652203, està inscrita al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número 74.685 i va ser autoritzada per actuar com a entitat de gestió de drets d’autor per Ordre del Ministeri de Cultura de 30 de juny de 1988. 

2. Quant a aquest avís legal

L’objecte d’aquest avís legal és el de presentar les condicions generals que regulen l’accés, la navegació i l’ús del lloc web de CEDRO, així com les responsabilitats que es deriven de la utilització dels seus continguts.
Els noms dels epígrafs d’aquest avís legal s’han de considerar únicament com a informatius, i no afectaran la interpretació de les condicions generals.

El fet que CEDRO no exerciti o executi qualsevol dret o disposició dels que es defineixen en aquest avís legal no es podrà interpretar com que hi renunciï, llevat que així es reconegués i s’acordés per escrit.

A més a més d’aquestes condicions generals, CEDRO podrà establir condicions particulars que regulin l’ús o la contractació de serveis específics oferts a través del seu web. Si es dóna una discrepància entre el que estableixen aquestes condicions generals i les condicions particulars d’un servei, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

3. Usuaris

El simple fet d’accedir, navegar o fer servir aquest lloc web atorga, a la persona que ho faci, la condició d’Usuari. Des del moment en què es fa algun d’aquests fets, l’Usuari accepta plenament i sense cap mena de reserva, les condicions generals que conté aquest avís legal, així com les condicions particulars que, si escau, s’estableixin per a certs serveis i continguts del lloc web. Per aquest motiu, l’Usuari s’ha de llegir atentament aquest avís legal.

4. Ús d’aquest lloc web, dels continguts i dels serveis

L’Usuari es compromet a fer servir aquest lloc web i els seus serveis i continguts de manera correcta i lícita, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe, els usos acceptats generalment i l’ordre públic.

L’Usuari no farà cap acció que pugui causar danys a les pàgines web d’aquest lloc o que pugui inutilitzar-lo, sobrecarregar-lo o deteriorar-lo de qualsevol manera. Tampoc no farà cap activitat que pugui impedir, als altres usuaris, fer servir el lloc web o gaudir-ne de manera normal.

Queden prohibits els actes següents en relació amb els continguts d’aquest lloc web:

  • La reproducció, distribució o modificació, tret que es compti amb l’autorització dels seus titulars legítims o estigui permès legalment.
  • La vulneració dels drets de CEDRO o dels titulars legítims sobre aquests drets. 
  • La utilització per a qualsevol tipus de finalitats comercials o publicitàries, tret que es compti amb l’autorització per escrit de CEDRO.
  • Qualsevol intent d’obtenir els continguts del web amb uns mitjans que no sigui els que CEDRO posa a la disposició dels usuaris i els quals, tot i que siguin habituals a la xarxa, no causin cap mena de perjudici al web de CEDRO.

Si, per fer servir o contractar un servei al lloc web, l’Usuari hagués de registrar-se, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si el registre implica l’assignació, a l’Usuari, d’una contrasenya, aquest es compromet a fer-la servir de manera acurada i, també, a mantenir-la en secret. Els Usuaris són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i d’altres identificadors que CEDRO els proporcioni, i es comprometen a no cedir-los ni a permetre’n l’ús a tercers, ni de manera permanent ni de manera temporal. L’Usuari serà responsable de l’ús il•lícit dels serveis d’aquest lloc web per part d’un tercer mitjançant una contrasenya com a conseqüència del seu ús no diligent o de la seva pèrdua per part de l’Usuari.

L’Usuari haurà de comunicar, a CEDRO, i de manera immediata, qualsevol circumstància que pugui suposar l’ús indegut de contrasenyes i altres indicadors, com ara el robatori o la pèrdua. Mentre no es produeixi aquesta comunicació, CEDRO quedarà eximida de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut per part de tercers no autoritzats d’aquestes contrasenyes.

5. Drets de propietat intel•lectual i industrial

CEDRO és titular dels drets d’explotació de propietat intel•lectual i industrial d’aquest lloc web o té la llicència o autorització corresponent per fer-ne ús. CEDRO també és titular dels drets de propietat intel•lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles en aquest web, o compta amb l’autorització necessària per fer-ne ús. L’accés, la navegació i l’ús d’aquest lloc web per part de l’Usuari no implica, en cap cas, la renúncia, la transmissió, la llicència ni la cessió total o parcial per part de CEDRO dels drets que s’acaben de citar.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor («copyright») i de qualssevol altres dades d’identificació dels drets de CEDRO o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació o d’identificació que poguessin incloure els continguts.

De la mateixa manera, queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer servir, tractar o distribuir, de qualsevol manera, la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de CEDRO o, si escau, del titular dels drets al fet que correspongui.

El nom «CEDRO» i el logo corresponent és marca registrada i en queda prohibida la reproducció o l’ús sense l’autorització del seu titular.

La legitimitat dels drets de propietat intel•lectual o industrial que corresponen als continguts aportats per tercers és de la seva responsabilitat exclusiva. 

6. Responsabilitat

La responsabilitat de l’ús d’aquest lloc web correspon únicament i exclusivament a l’Usuari. Aquesta responsabilitat ha d’entendre’s aplicable també a l’ús, per part de l’usuari o d’un tercer, de les contrasenyes o dels identificadors similars que poguessin caldre per accedir al lloc web o als seus serveis.

En qualsevol cas, CEDRO es reserva el dret a denegar, sense necessitat d’avís previ, l’accés al lloc web als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les condicions particulars que es puguin haver establert.

CEDRO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin causar-se per: 

  • La no disponibilitat, manteniment i funcionament del lloc web o dels seus serveis o continguts;
  • la manca d’utilitat, l’adequació o la validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris;
  • l’existència de virus en els continguts;
  • qualsevol ús dels continguts per part dels usuaris, i especialment els usos il•lícits, negligents, fraudulents o contraris a aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos acceptats generalment i a l’ordre públic;
  • la il•licitud, la manca de qualitat, la fiabilitat, la utilitat i la disponibilitat dels serveis prestats per tercers i dels llocs a disposició o anunciats en el lloc web; 
  • l’incompliment, per part de tercers de les seves obligacions o compromisos, en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

7. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999, de 13 de desembre), s’entén per dades personals «qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables».

Les úniques dades personals identificatives a les quals CEDRO tindrà accés a través del web «conlicencia.com» seran les que els usuaris facilitin a través dels diferents formularis que hi ha disponibles en aquest web.

En compliment de la normativa vigent, CEDRO ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el grau de seguretat necessari en relació amb les dades personals tractades. De la mateixa manera, compta amb els mecanismes necessaris que té al seu abast per evitar, en la mesura del possible, els accessos no autoritzats.

Els informem que, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades formaran part d’un fitxer el responsable del qual és CEDRO i que es faran servir per gestionar i tramitar les Llicències sol•licitades, així com, per enviar informació sobre les nostres activitats i les de tercers relacionades amb els drets d’autor i la cultura.

De la mateixa manera, l’informem que disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel•lació, així com de la possibilitat de revocar el seu consentiment per a l’enviament d’informació sobre les nostres activitats i la de tercers relacionades amb els drets d’autor i la cultura; per exercitar-los ho ha de fer per escrit a cedro@cedro.org o per carta a carrer Alcalá, 26, 3.º (entrada Cedaceros, 1),  28014 Madrid.


8. Enllaços

Els enllaços i els continguts de pàgines web de tercers a les quals es pot accedir des d’aquest lloc web no són responsabilitat de CEDRO, i per això no podem garantir que siguin exactes en el moment en què l’usuari hi accedeixi.

9. Ús de galetes

CEDRO pot fer servir galetes quan un Usuari navega per les pàgines web del portal. Les galetes s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per elles mateixes ni el nom i els cognoms de l’Usuari. En aquest sentit, l’informem que una galeta és un petit arxiu de text que un servidor pot col•locar en el disc dur de l’ordinador d’un Usuari. En el nostre cas, conté informació anònima sobre la visita de l’Usuari a la pàgina web. 

Aquesta informació pot ajudar CEDRO a assegurar que la pàgina web i els serveis s’ajustin el màxim possible a les necessitats i a les preferències dels seus usuaris. Pot configurar el navegador d’Internet perquè l’avisi cada vegada que s’emmagatzemi una galeta nova a l’ordinador i pugui decidir, així, si l’accepta o la rebutja. Vagi a la secció d’ajuda del seu navegador d’Internet per obtenir-ne instruccions específiques.

En aquest sentit, l’informem que al nostre web només pot trobar-se amb un tipus concret de galetes de tercers:

Galeta de Google Analytics [-utmb; -utmc; -utmz], l’única finalitat del qual és obtenir dades estadístiques anònimes de navegació.

Per obtenir-ne informació, faci clic a l’enllaç: «http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html»; també l’informem que pot inhabilitar les galetes de Google Analytics fent clic a l’enllaç següent: «https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es».

En altres llocs de CEDRO, concretament a les xarxes socials, s’instal•len galetes de tercers:

CEDRO al Facebook: Galetes: datr, reg_fb_gate y reg_fb_ref. Les seves finalitats es descriuen a la pàgina de galetes del Facebook.

CEDRO al Twitter: Galetes: guest_id, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, original_referer y _twitter_sess. Les seves finalitats es descriuen a la pàgina de privadesa del Twitter.

CEDRO al LinkedIn: Galetes: JSESSIONID, visit, bcookie, S-LI-IDC, L1e, X-LI-IDC, _qca, RT, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, leo_auth_token, lang. Les seves finalitats es descriuen a la pàgina de galetes del LinkedIn.

CEDRO a Google+, maps i YouTube. Galetes: test_cookie, NID, OTZ, PREF. Les seves finalitats es descriuen a la pàgina de galetes de Google.

10. Jurisdicció

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

CEDRO i l’Usuari, tot renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid per totes les qüestions que poguessin suscitar-se o bé les accions que poguessin exercitar-se derivades de la prestació del servei d’aquest lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, l’aplicació, el compliment o l’incompliment del que s’estableix aquí.

CEDRO és l’associació d’autors i editors de llibres, revistes, diaris i partitures. En nom seu gestionem, de manera col•lectiva, els drets de propietat intel•lectual derivats de la fotocòpia i la còpia digital de les seves obres.