Aajut d'urgent necessitat.


 • Prestació per als autors que es trobin en situació de malaltia, unida a una manca de recursos econòmics, podran sol·licitar un ajut d'urgent necessitat. Aquesta petició serà estudiada per la Comissió d'Ajuts de CEDRO
 • Beneficiaris: Tots els socis titulars directes de drets, donats d’alta abans del 01/01/2015.
 • Cobertures
  • Carència de recursos per a pagament de l’habitatge.
  • Carència de recursos per a tractaments mèdics no atesos per la sanitat pública.
  • Carència de recursos per a l’adquisició  de material adaptat quan es tingui reconeguda una discapacitat.
  • Situació d'Atur.
 • Requisits:
  • Presentar la documentació que en cada cas se’ls sol•liciti per a documentar la situació problema.
  • Totes les peticions seran estudiades per la Comissió d’Ajudes.
  • Imprès de sol•licitud d'ajuda (pdf.).