• Descompte en les tarifes de subscripció a les revistes culturals d'ARCE

Descompte del 15 % sobre les tarifes de subscripció a les revistes culturals que són membres d'ARCE. Per tramitar la subscripció és necessari indicar en la web (www.revistasculturales.com) número d'associat a CEDRO per a que el descompte s'apliqui automàticament.

CEDRO no será responsable, en cap cas, del servei que el col·laborador presti al sol·licitant destinatari d'aquest servei, ni de les incidències relacionades, directament o indirecta, amb la prestació del servei entre el col·laborador i els destinataris dels serveis. La nostra Entitat no garanteix la inexistència d'errors en la divulgació de la informació sobre les condicions especials ofertes pel col·laborador.