Es considera autor la persona natural que crea una obra literària, artística o científica. No obstant això, de la protecció que la llei concedeix a l'autor es podran beneficiar persones jurídiques en els casos expressament prevists en aquesta (art. 5 LPI).