ASSEMBLEA GENERAL D'ASSOCIATS

Òrgan superior de govern de CEDRO.


JUNTA DIRECTIVA

Òrgan de representació, de govern i de gestió de l'Entitat: 

President

Daniel Fernández (Editorial Edhasa)

Vicepresidenta 1er

Carme Riera

Vicepresident 2n

Patrici Tixis (Grupo Planeta)

Tesorera

María Teresa Gómez-Mascaraque

Vocals Autors

Carles Cortés

David Castillo

Isabel García

Manuel Rico

Vocals Editors

Antonio Garrido (Grupo Edebé. Ediciones Don Bosco)

Eduardo García (Grupo Wolters Kluwer)

José María Arizcun (Miraguano Ediciones)

Ramón Alonso (Grupo Unidad Editorial)


DIRECCIÓ GENERAL

Encapçala l'organització administrativa de la nostra entitat. Les oficines centrals són a Madrid  i compten amb una delegació a Catalunya, situada a Barcelona.

Director General

Jorge Corrales