Comissió d'Estatuts

 

Editors

Pedro de Andrés Romero (Alianza Editorial. Grupo Anaya)

Amàlia Sanchís Narbona (Parnass Ediciones)

Daniel Tejada (Thomson)

Autors

Josep-Antón Soldevila

Miquel-Lluís Muntané Sicart

Paloma González Rubio