ASSEMBLEA GENERAL D'ASSOCIATS

Òrgan superior de govern de CEDRO.


JUNTA DIRECTIVA

Òrgan de representació, de govern i de gestió de l'Entitat: 

Presidenta

Carme Riera

Vicepresident 1er

Pedro de Andrés Romero (Alianza Editorial. Grupo Anaya)

Vicepresidenta 2n

María Teresa Gómez-Mascaraque Pérez

Tesorer

Patrici Tixis Padrosa (Grupo Planeta)

Vocals Autors

Isabel García Adánez

Bel Olid

Manuel Rico Rego

Josep-Antón Soldevila Torrella

Vocals Editors

Ramón Alonso Aranegui (Unidad Editorial)

José M.ª Arizcun (Miraguano Ediciones)

Eduardo García Guerra (Grupo Wolters Kluwer)

Antonio Garrido (Edebé Ediciones Don Bosco)


DIRECCIÓ GENERAL

Encapçala l'organització administrativa de la nostra entitat. Les oficines centrals són a Madrid  i compten amb una delegació a Catalunya, situada a Barcelona.

Director General

Jorge Corrales