Objectiu

Som el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), l’associació sense afany de lucre d’autors i editors de llibres, revistes i altres publicacions, editades en qualsevol mitjà i suport.

Ens encarreguem de defensar i gestionar de manera col•lectiva els drets de propietat intel•lectual que es deriven de l’ús secundari (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) d’aquestes publicacions.

L’any 1988, el Ministeri de Cultura va ser qui el va autoritzar per dur a terme aquesta activitat.

La nostra missió és representar i defensar els interessos legítims d’autors i editors de llibres i publicacions periòdiques, tot facilitant i promovent l’ús legal de les seves obres.

Funcions

  • Autoritzar. Oferim solucions a través del nostre sistema de llicències, que permeten reproduir —mitjançant fotocòpia o de manera digital— i compartir les còpies de les obres del nostre repertori en empreses, entorns educatius i institucions. Més informació a conlicencia.com
  • Gestionar. Gestionem la compensació equitativa per còpia privada per a autors i editorials, la remuneració pel préstec públic per al col•lectiu d’autors, la remuneració per certs usos en universitats i qualsevol altra remuneració a la qual tinguin dret per llei.
  • Remunerar. Fem arribar, als autors i als editors, les quantitats que els corresponen per l’ús de les seves obres, que provenen del nostre sistema de llicències i de la gestió de la còpia privada, el préstec públic, així com qualsevol altra remuneració a la qual tinguin dret per llei.
  • Representar. Defensem els drets i els interessos d’autors i d’editors davant de les institucions i les organitzacions, nacionals i internacionals, i en els tribunals de justícia.
  • Informar. Formem, informem i assessorem sobre els principis de la propietat intel•lectual.
  • Donar suport. Contribuïm al desenvolupament d’activitats i serveis de formació, promoció i assistència per a autors i editorials. 

Valors

  • Eficiència en la nostra gestió.
  • Transparència en la nostra actuació.
  • Responsabilitat en les nostres relacions.