Grup de treball que ajuda la nostra Junta Directiva a definir la política de gestió de la remuneració per préstec públic. El componen els autors següents: